top of page

SUPERVISIE en INTERVISIE

Kern - heldere reflectie

Wie met mensen werkt, komt zichzelf tegen.

Bij supervisie en intervisie neem je de tijd en ruimte om te reflecteren op de ontwikkeling van jezelf binnen je werk. Wie ben jij als professional? Hoe ga je om met alles wat je tegenkomt? Wat breng jij mee naar je werk en wat doet het werk met jou? Hoe combineer je alles wat jij denkt, voelt en wilt met je professionele rol en concrete werksituaties?

 

Binnen een supervisiesessie of intervisiebijeenkomst breng je elke keer een vraag of gebeurtenis uit je werksituatie mee. We gaan daar op in, pluizen het uit, leggen het onder de loep. In supervisie stel ik je verhelderende of soms verwarrende vragen en in intervisie stellen deelnemers vooral elkaar de vragen.........altijd vragen die leiden naar dieper inzicht in jouw handelingsmogelijkheden en beroepshouding.

 

Iedere keer reflecteer je zelf achteraf op de sessie en in een volgende sessie gaan we in op je reflectie en een nieuwe werkinbreng. Zo ont-dek je binnen supervisie of intervisie steeds een beetje dieper of juist breder waar de antwoorden op jouw (trage) werkvragen liggen

SUPERVISIE

SUPERVISIETRAJECTEN

Een supervisietraject bestaat uit 10 tot 15 bijeenkomsten. Je kunt supervisie volgen als individu, maar indien gewenst ook als twee- of drietal. Een sessie duurt altijd in ieder geval een uur, vaak met mogelijkheid tot iets van uitloop. Wanneer je als twee- of drietal supervisie volgt, zijn de sessies 1,5 tot 2 uur.
In de eerste bijeenkomst maken we vrijblijvend kennis, waarin je onderzoekt of je samen met mij een supervisietraject wilt doorlopen. Als je start, dan kijken we na drie bijeenkomsten nogmaals of het klikt en of we met elkaar kunnen werken. We besluiten op basis daarvan of we dan het hele traject samen door zullen gaan. 

DE LOCATIE

Al wandelend in de natuur. Diverse startplekken in de buurt van Steenwijk en op de Utrechtse Heuvelrug. In overleg kan er ook gekozen worden voor supervisie op andere locaties. 
 

TARIEVEN

Neem contact op voor een passende opgave van de kosten.

Supervisie

INTERVISIE

INTERVISIEBIJEENKOMSTEN

Bij intervisie gaat het om systematisch onderzoeken van uitdagingen binnen het werk in een groep van 4 tot 6 collega's of beroepsgenoten. Dit gebeurt in een reeks bijeenkomsten van meestal 2 uur. Het biedt een mogelijkheid om van en met elkaar te leren, waarbij je je professionele beroepshouding en handelingsrepertoire verder ontwikkelt door gebruik te maken van elkaars ervaringen en creativiteit. Het zorgt vooral voor een groter bewustzijn van de verbinding tussen jou als persoon, je eigen professionele handelen en je professionele rol in jouw werkcontext. Er wordt vaak binnen een vaste structuur gewerkt met speelse intervisiemethodes. Als geregistreerd supervisor kan ik op twee manieren intervisie ondersteunen: 

BEGELEIDE INTERVISIE

Bij begeleide intervisie ben ik voornamelijk de facilitator van het proces en begeleid ik de groep bij iedere intervisiesessie. De deelnemers richten zich inhoudelijk vrijwel alleen op de leerprocessen en leeropbrengsten binnen de eigen en elkaars professionalisering. Deze vorm wordt vaak ingezet binnen beroepsgerichte opleidingen en bij starters in het werkveld.

 

INTERVISIETRAINING

Bij intervisietraining is het doel voornamelijk dat de deelnemers van de intervisiegroep diverse intervisiemethodieken zelf onder de knie krijgen en zelfstandig in de toekomst verdiepender  intervisiebijeenkomsten kunnen houden. Deze vorm van ondersteuning is vooral geschikt voor al bestaande intervisiegroepen die  meer uit hun bijeenkomsten willen halen en voor organisaties en teams die al langer samen werken en op een nieuwe en zinvolle manier van elkaar willen (blijven) leren.

DE LOCATIE

Intervisiebijeenkomsten vinden doorgaans plaats op de locatie van een opleiding of werkgever/organisatie. In andere gevallen kunnen intervisiebijeenkomsten georganiseerd worden op een centrale locatie die voor alle groepsleden goed bereikbaar is. Mijn werkgebied is voornamelijk Midden en Noord Nederland.

TARIEVEN

Het begeleiden van een intervisiegroep of intervisietraining is maatwerk. Neem contact op om te overleggen over wensen en mogelijkheden.

Intervisie
bottom of page